VHF Skolens ROC/STCW -kursus

Som erhvervssejler er det som oftest et krav, at man har et ROC certfikat.
ROC står for “Retricted Operator Certificate” og er det erhervs – relaterede VHF certifikat.

VHF Skolen er godkendt og certificeret GMDSS/STCW radioskole. Vi er underlagt såvel kvalitetsstyring fra Søfartsstyrelsen som persondataloven.

Med ROC får du 100 % både den teoretiske viden som den praktiske erfaring. Som lystsejler er ROC ikke et krav, men kan da bestemt anbefales, da det giver en væsentlig dybere indsigt i stoffet, samt i procedurer i en SAR situation.

Vore kurser indbefatter undervisning inden for IAMSAR/ STCW, som er et krav pr. 1. September 2011.

Bemærk de nye regler mht. sejlads med elever samt i mindre fartøjer der anvendes af skoler til transport af – og sejlads med – elever, samt til både der anvendes til enhver form for persontransport, herunder sejlerskoler og “oplevelsessejlads”. Se her

Vore ROC kurser over 2 dage kræver, at eleven i forvejen har et solidt kendskab til SRC pensum. Har du i forvejen et SRC certifikat, erhvervet på et af vore lærerstøttede kurser, skal pensum repeteres inden ROC start, hvilket sker via VHF Skolens kursusside, hvor der skal løses et par opgaver.

Dette bliver så en opgradering.

Har du ikke et SRC certifikat, skal kurset gennemføres inden start. Dette kan gøres ved deltagelse på et af vore hold, eller evt. gøres som et Internet – fjernkursus, hvilket de fleste fortrækker.

Her skal der ikke aflægges SRC prøve, vi bedømmer dine kundskaber ud fra de prøver du sender til os.

Alderskrav for erhvervelse af ROC certfikat er 18 år.

Se også vor kursuskalender

Har du specielle ønsker mht. ROC så kontakt os.

Vi opretter løbende nye hold efter behov og ønsker, hos os eller hos vore kunder overalt i Danmark.

Kontakt os og få et tilbud på kursus. Vi underviser for firmaer, rederier, og redningstjenester over alt.

Vi kan også tilbyde kurser i Grønland efter opgave, samt kan tilbyde undervisning på engelsk. Kontakt os for et tilbud.

VHF Skolen er – naturligvis – godkendt af Søfartsstyrelsen til afholdelse af GMDSS kurser, og er underlagt kvalitetsstyring fra Søfartsstyrelsen.

Adgangskrav: Der skal være gennemført et lærerstøttet SRC kursus.

Nyt ROC hold påbegyndes ca. hver 8 uge.

Vi opretter gerne specialhold efter opgave overalt i landet.

Har du akut brug for et ROC/STCW certifikat kan vi arrangere særundervisning i Ballerup for enkeltelever over 2 dage, med forberedelse via nettet. Kontakt os for muligheder og tilbud.

Det skal bemærkes at ROC pensum pr. 1. september 2011 er udvidet til at indbefatte IAMSAR / STCW.

Pr. 1. September 2011 skal alle radiocertifikater med undtagelse af SRC udstedes med en STCW påtegning. Det medfører at undervisningen skal indbefatte STCW og IAMSAR. Dermed opfyldes de Internationale krav inden for STCW konventionen. Vore kurser opfylder naturligvis de nye krav!

Specialhold oprettes efter opgave. Kontakt os og hør om muligheder og priser.

Vi arrangerer kurser over alt i landet for firmaer, skoler, rederier og redningstjenester, samt arrangerer selv kurser i Ballerup og Aarhus. Vi tilbyder også kurser i Grønland.

Vi tilbyder også såvel SRC som ROC kurser på engelsk for hold – kontakt os for tilbud.

Vore ROC kurser bliver af erfaring hurtigt optaget, så book en plads i god tid!

Adgangskrav for ROC kursus med 2 dages fremmøde er, at SRC delen skal være gennemført inden start.

Dette kursus er opgradering fra SRC til ROC, og kræver grundigt kendskab til SRC pensum. Dette kan gøres ved deltagelse i et fjernkursus via Internet, eller ved personlig fremmøde på et SRC hold hos VHF Skolen.

Har du i forvejen et SRC certifikat skal du have repeteret din viden, hvilket du får hjælp til via vor hjemmeside.

Den teoretiske viden om Satellitsystemerne, Sart, Epirb og Navtex samt om VHF og DSC skal være på plads.

Er du i gang som SRC elev hos os, eller har du inden for det seneste år taget et SRC certifkat hos os, kan du gå direkte videre til ROC til en reduceret kursuspris. Her har du allerede nogle af de bøger der skal bruges, og har en adgang til vor kursusside.

VHF Skolen er godkendt af Søfartsstyrelsen som GMDSS radioskole.

Se oversigt over godkendte uddannelsessteder her

Vi tilbyder også komplette ROC kurser der starter fra bunden, varighed 3 – 4 dage.

ROC kan bedst betegnes som et udvidet SRC kursus, hvor det teoretiske pensum til SRC indgår i lettere udvidet og mere konkret form. Derudover omfatter ROC pensum 100 % praktisk og detaljeret brug af det ovennævnte udstyr, samt korrekt valg af kategori og udsendelse af kommunikation.

Kendskab til IAMSAR er også et krav pr. 1. September 2011. Dermed opfyldes de Internationale betingelser og krav inden for STCW.

Hvor en SRC prøve aflægges skriftligt og teoretisk, aflægges en ROC prøve i stedet mundtligt og praktisk.

For at kunne gennemføre et ROC kursus, skal du kunne lidt engelsk, da selve radiokommunikationen foregår på engelsk.

Et ROC-certifikat er godkendt af GMDSS for sejladsområde A1 mht. erhvervssejlads.

ROC står for “Restricted Operators Certificat”. Læs mere om de forskellige certifikater her.

Hvad er IAMSAR

Iamsar står for “International Aeronautical and Maritime Search And Rescue”. Dette pensum indbefatter procedurer for eftersøgning – og redningsaktioner som ledende station (OSC) inkl. kommunikation og assistance fra fly, samt kendskab til udregninger af positioner for drivende fartøjer m.m. Pensum omfatter også div. skibrapporteringssystemer som AIS, LRIT og kontakt til VTS Storebælt / Øresund.

Hvad er STCW

STCW står for “International Convention on Standards of Training, Certifikation and Watchkeeping for Seafares”.

VHF Skolen opretter løbende året rundt ROC kurser efter behov, tilpasset vores elevers ønsker.

Vi arrangerer løbende undervisning overalt i Danmark, Sverige og i Grønland efter opgave og tilbud.

Vi tilbyder komplette ROC kurser inkl. SRC pensum.

Priserne er inkl. alle SRC / ROC lærebøger og prøve.

Selve ROC kurset indeholder ca. 18 undervisningstimer med max. 10 elever på et ROC hold. Den teoretiske del (SRC) kan inden start med fordel evt. gennemføres via et fjernkursus. Dermed skal du kun møde personligt op 1 – 2 dage afhængig af holdstørrelsen inkl. aflæggelse af eksamen.

Du kan også vælge at komme med på et af vore SRC kurser i Ballerup, som gælder for den teoretiske del af ROC kurset. Her undervises i ca. 12 timer, dag eller aften. Såvel løsningen med personligt fremmøde som deltagelse via Internet opfylder myndighedernes krav om undervisningstid.

Alle vore dagskurser er inklusive forplejning, i form af vand, kaffe og frokost.

Prøven aflægges som regel den sidste undervisningsdag, eventuelt dagen efter.

Pris pr. elev inkl. alle materialer og prøve 4.900 kr.

Denne pris dækker både SRC og ROC alt inkl.

Ved et helt hold kontakt os og få et tilbud.

Opgraderingskursus fra SRC til ROC.

Har du inden for det seneste år erhvervet et SRC certifikat hos VHF Skolen, men ønsker mere viden, kan du opgradere det til ROC hos VHF Skolen med 2 dages yderligere undervisning.

Kravet er dog at SRC pensum er i 100 % frisk erindring, og SRC pensum skal derfor repeteres inden start på ROC. Dette kan ske via vor hjemmeside, som du tidligere har afregnet for en adgang til, og du har allerede en del af lærebøgerne. Via hjemmesiden skal du inden ROC start indsende nogle test til os for at vi kan sikre os at du er klar. Her er der en reduceret pris på kurset.

ROC kurserne afholdes primært i dagtimerne over 2 dage, det kan være hverdage eller weekend, og er inkl. forplejning i form af vand, kaffe og frokost.

Pris 4.200 kr. inkl. ROC materialer og prøve.

Er dit SRC materiale ikke ajour skal dette fornyes.

Ønsker du et ROC certifikat, kan du evt. tage den teoretiske del af kurset (SRC) som et fjernkursus.

Dette vil spare dig for 2 undervisningsdage på skolebænken, så du kun behøver 2 dages undervisning + selve prøven.

Vælger du et komplet ROC kursus er SRC delen inkluderet i prisen.

Bemærk: ROC kurserne er inklusive prøve, som afholdes i forlængelse af selve kurset!

Prøven er mundtlig / praktisk. Efter bestået prøve kan der ved henvendelse til Søfartsstyrelsen udstedes et ROC certifikat.

LRC & GOC Certfikat.

Skal du på langturssejlads, og ønsker at benytte en MF / HF radio, eller har du brug for et globalt erhvervscertifikat, så skal du have et LRC eller GOC certifikat. LRC er inkluderet Inmarsat C.

LRC giver lov til at anvende VHF samt MF/HF og Inmarsat systemet. Dette certifikat erhverves primært af fritidssejlere der vil på langtur, samt af fiskere.

GOC er et globalt dækkende GMDSS erhvervscertiffikat, som er godkendt til sejlads i alle havområder fra A 1 til A 4.

Vi hjælper gerne med et ROC certifikat, hvor du så kan gå videre hos Skagen Skipperskole for at få et LRC eller GOC certifikat.

Kontakt os.

VHF Skolen / Mogens Larsen   SE nr. 27389910

ml@vhfskolen.dk   Tlf. 21 27 63 52

VHF Skolen er certificeret GMDSS/STCW radioskole.

Mogens Larsen, indehaver af VHF Skolen, varetager selv alle skolens SRC & ROC kurser

VHF Skolens kursuskalender

Næste ledige ROC/STCW kurser er desværre først efter sommerferien.  

 Vi opretter gerne hold efter opgave – hos os eller hos vore kunder ude i landet. Kontakt os for et tilbud..

 

 

Her er lidt billeder fra VHF Skolens undervisningslokale i Ballerup

 

Nyd udsigten fra Skagen Skipperskole her

Her finder du en oversigt over godkendte GMDSS uddannelsessteder i Danmark.
VHF Skolen står nederst!

VHF Skolen er autoriseret forhandler af diverse radio – satellit og navigationsudstyr fra førende mærker.

Besøg VHF Skolens netbutik. Vi fører alt i kommunikations – og elektronisk redningsudstyr samt navigationsudstyr.
www.vhfshoppen.dk