Opdateringer

Her kan du se de seneste opdateringer samt finde oplysninger vedr. ATIS nummer…..

 

Rutinekald til Lyngby Radio.

Tidligere har man skulle kalde Lyngby Radio på en arbejdskanal for et rutinekald, f.eks. en vejrudsigt eller et radiotjek. Fra September 2022 skal dette ikke længere ske på områdets arbejdskanal, men i stedet på kanal 16 – eller endnu bedre med DSC (002 191 000) Lyngby Radio overvåger ikke længere opkald på deres arbejdskanaler!

 

 

Nye priser for kaldesignal og udstedelse af ROC certifikat pr. 1. januar 2021

Pr. 1. januar 2021 hæves Søfartsstyrelsen prisen for udstedelse af kaldesignalbevis til 1.060 kr.

Prisen for at udstede et ROC/STCW certifikat stiger til 855 kr.

 

VHF Skolen har fået ny skoleadresse.

Efter at have haft undervisningslokaler ude på Telegrafvej i Ballerup i 15 år, har vi nu fået nye lokaler pr. den 1. Januar 2019 – også i Ballerup.

Det er med stor glæde at vi kan melde ud, at vi pr. januar 2019 er rykket ind i absolut nyrenoverede pæne og moderne lokaler med alle faciliteter.

Vor nye skoleadresse er Industriparken 4, 2750 Ballerup. Det er tæt på bus, tog og ringvejen, med gode parkeringsmuligheder. Vi glæder os meget til at byde velkommen i nye omgivelser.

 

Maj 2018

Radio Medical Danmark

Den danske maritime lægetjeneste – radio medical – lukker nu ned for lystsejlere. Radio Medical er primært  udelukkende for erhverv  så som fiskeflåden, handelsflåden samt passagerskibe, og skal her bistå ved sygdom og ulykker om bord. De på skibene uddannede sygdomsbehandlere, er her lægernes øjne, ører og hænder. Som fritidssejler kan man blive sat i forbindelse med egen læge eller skadestue.

April 2018

Nu er det blevet muligt at aflægge SRC prøve On-Line hjemmefra via nettet.

Nu er det blevet muligt at aflægge en SRC prøve on-line hjemmefra via Internettet. Her kan vi igennem vor udbyder tilbyde landets billigste pris for prøveaflæggelse på blot 195 kr. Vi hjælper med tilmelding, og vi har beståelsesgaranti! Skulle du være så uheldig at dumpe til en prøve, kan du frit gøre såvel kurset som prøven om uden at det koster dig noget!

Januar 2018

Nye regler for prøvetilmelding og SRC prøver

Pr. 1. januar 2018 er der vedtaget ændringer i forbindelse med afholdelse af og tilmelding til SRC prøver.

Det er overordnet ikke længere Søfartssstyrelsen der står for at afholde disse prøver, i stedet er prøveaflæggelse lagt ud til de af Søfartsstyrelsen godkendte udbydere.

En ROC prøve er mundtlig og praktisk, og afholdes som hidtil af de skoler der har certificering til at afholde GMDSS kurser og er underlagt kvalitetsstyring.

April 2017

Lyngby Radio flytter til Karup.

Så er det slut med at “Lyngby Radio selvfølgeligt ligger i Lyngby”. Lyngby Radio flytter deres domicil til Karup, hvor de bliver sammenlagt med Værnfælles Kommando. Opkald på skibsradioen skal dig stadig stiles til “Lyngby Radio”.

Marts 2017.

Så er det slut med ansøgninger og tilmeldinger “på papir”.

Ansøgning om MMSI nr. og kaldesignal samt tilmelding til SRC prøve skal for eftertiden ske digitalt via Søfartsstyrelsens hjemmeside soefartsstyrelsen.dk. Der accepteres ikke længere manuelt udfyldte tilmeldinger.

Juni 2016

Registrering af EPIRB / PLB hvis man kun har identifikationsnummer til en bærbar VHF med DSC

Har man kun et identifikationsnummer til en bærbar VHF/DSC radio og man ønsker at få kodet en PLB, skal der rettes henvendelse til Søfartsstyrelsen så man kan få udstedt et MMSI nr. Dette er uden omkostninger når man i forvejen er registreret som skibsradiostation.

April 2016. MMSI i håndholdt VHF med DSC

Fra April måned 2016 skal der i en håndholdt VHF radio med DSC lægges et seperat MMSI nr. ind – et identifikationsnummer. Skibets almindelige MMSI nr. skal og må ikke længere bruges som ID, i stedet skal der ansøges om et særskilt nummer til den bærbare VHF/DSC radio. Dette nummer starter med cifferet 8 efterfulgt af landekode (MID) 219 eller 220 og 5 cifre.

MMSI nr. der starter med 219 eller 220 (dansk MID) må udelukkende anvendes i stationære VHF/DSC anlæg. Dette er dog ikke med tilbagevirkende kraft.

Oktober 2015. Nye arbejdskanaler til Lyngby Radio

Uge 43 2015 (ca. 20. Oktober) kommer der seriøse forandringer i arbejdskanalerne til Lyngby Radio.

Det må kraftigt anbefales at holde sig a jour med de nye kanaler. Fremover anbefales det at tage kontakt til Lyngby Radio via DSC kald på MMSI nr. 002 191 000.

Følgende arbejdskanaler skal fremover anvendes:

Als / Felsled kn. 62                           Anholt kn. 7

Blåvand kn. 7                                   Vejle kn. 65

Bovbjerg kn. 2                                  Fornæs kn. 66

Frejlev kn. 3                                     Hansthom kn. 1

Hirtshals kn. 63                                Karleby kn. 7 & 61

København kn. 3 & 5                        Læsø kn. 64

Mern kn. 2 & 64                                Røsnæs kn. 1 & 4

Silkenorg kn. 5                                 Skagen kn. 4 & 65

Svendborg kn. 18                             Vejby kn. 63

Bornholm / Årsballe kn. 1 & 4

August 2015 Brug af PLB i Danmark

Der har i den seneste tid været en del fejlagtig skriveri om brug af PLB i Danmark, bl.a. i et af vore udmærkede bådblade.

Lad mig her slå reglerme helt fast:

En PLB er ikke tilladt til brug på land i DK, den må udelukkende bruges til søs. Vil man anskaffe en PLB bliver den registreret til skibet som en EPIRB og der indkodes skibets MMSI nr., hvilket er noget som leverandøren sørger for. Altså er det et krav at skibet er registreret med kaldesignal og MMSI nr. Brugeren af en PLB skal ligeledes have et radiocertifikat, som minimum et VHF/SRC certifikat. Vær også opmærksom på, at en PLB købt i udlandet som oftest er kodet med et serienummer, hvilket ikke er lovligt i Danmark!

En PLB med GPS må vel nok betegnes som den bedste mulighed for alarmering i en nødsituation overhovedet. Aktivering af en PLB vil omgående medføre at en redningsaktion iværksættes!

Kendskab til AIS SART med i SRC pensum pr. Januar 2015

Fra januar 2015 er kendskab til en AIS SART kommet med i pensum til SRC prøver. Primært gælder det, at en AIS SART fungerer i VHF båndet og kan udsende nødsignal tilbåde A og B AIS modtagere. I en AIS SART er der en integreret GPS så positionen bliver sendt sammen med alarmen.

Januar 2015. Ting der er udgået af SRC pensum.

Fra 2015 er der ikke længere spørgsmål om rutinesamtaler til en telefon i land eller til et skib uden for rækkevidde, ekspederet via Lyngby radio, idet denne tjeneste jo er nedlagt. Der skal ikke længere være styr på priser for samtaler, personlige samtaler, modtager betaler samt debiteret modtager samtaler. Kendskab til AAIC koder og afregningsvaluta er dog stadig i pensum da det stadig lader sig gøre at ringe hjem fra en del kystradiostationer udlandet.

Januar 2015.

Forsvaret overtager driften af Lyngby Radio.

Den 1. januar 2015 føjer forsvaret endnu en opgave til sine mange ansvarsområder, idet de overtager den radiobaserede maritime nød-, il- og siklkerhedstjeneste, bedst kendt som Lyngby Radio. Overdragelsen sker som følge af forsvaresforliget.

SOK er nedlagt som myndighed. November 2014.

Søværnets Operative Kommando, kendt som SOK, er – lige som Forsvarskommandoen og Flyverteknisk Kommando – nu nedlagt som myndighed. I stedet er der nu sammensat en fælles enhed for disse 3 tidligere værnsstabe, som nu hedder Værnefælles Kommando – VFK.

Dette betyder at når værns – stabene er ude til f.eks. redningsaktioner, vil de i fremtiden blive betegnet som Forsvarets Oprerationscenter – Redningscentralen, kaldes som FRC .

Lyngby Radio nedlægger den kommercielle tjeneste Januar 2015.

Fra 1. januar 2015 vil det ikke længere være muligt at få kontakt til en telefon i land eller til skibe uden for ens egen VHF rækkevidde via VHF/Lyngby Radio. Denne tjeneste nedlægges grundet for lidt søgning. Der vil dog som altid fortsat være lyttevagt på hhv. DSC og VHF kanal 16 på Lyngby Radio.

Ny hovedadresse til VHF Skolen pr. 1. November 2014:

Efter 40 år på samme adresse i Herlev, letter vi nu anker og får ny hjemhavn. Vores nye adresse er:

Perlevej 11. 3650 Ølstykke. Skoleadresse er: Industriparken 4, 2750 Ballerup.

Navtex.

Der er kommet en Navtex station mere, som umiddelbart ikke fremgår af Tillæg. Det gælder Jeløya i Norge med ID bogstav M. Denne station dækker Kattegat, og sender på 518 kHz kl. 02.00 – 06.00 -10.00 osv. UTC tid.

Nye regler for udstedelse af ROC -LRC og GOC certifikater.

Pr. 1. juli 2013 skal en elev der har bestået ROC – LRC eller GOC indberettes digitalt fra skolerne til Søfartsstyrelsen. Efterfølgende skal eleven selv ansøge Søfartsstyrelsen om at få udstedt et certifikat. Selve prøven for disse certifikater er indbefattet i VHF Skolens kurser, men som noget nyt beregner Søfartsstyrelsen sig 500 kr. for at udstede certifikatet.

September 2011. ROC pensum udvides.

Pensum for et erhverve et ROC certfikat udvides fra den 1. September 2011 til også at omfatte de Internationale bestemmelser inden for STCW konventionen. Dette medfører at der skal undervises i IAMSAR pensum. Det samme gælder for LRC og GOC certfikater.

Tidligere lå dette pensum i navigatøruddannelsen.

Vejrudsigten fra DR er flyttet. Juli 2011.

Farvandsudsigten som udsendes kl. 05.45 – 08.45 – 11.45 & 17.45 er fra den 27. Juni 2011 flyttet fra mellembølge 1062 KHz til langbølge 243 KHz.

Udsendelse af sikkerhedsmelding (juli 2009)

Det har tidligere været lidt af en kotume, at man som skibsstation udsendte en evt. sikkerhedsmelding på kanal 16. Fremover påpeges det dog kraftigt, at man bør udsende den på en Interskibskanal (kanal 6) hvis den varer længere end 1 minut, efter annoncering på hhv. DSC og kanal 16. Efterfølgende tages evt. kontakt til Lyngby radio.

Indledning af nødmelding (juli 2009)

Det har tidligere været valgfrit om man vil gå direkte fra et nødkald over i selve nødmeldingen, men pr. 1. juli er det et krav, at en nødmelding indledes med ordene “Mayday – skibsnavn – ID” sagt én gang.

Opdatering vedr. ATIS nr.  (januar 2009)

Fra den 1. januar 2009 skal man ikke længere ansøge om et specifikt ATIS nr. som man skulle tidligere.

I stedet bruges skibets 9 cifrede MMSI nr., og foran dette indkodes cifferet “9”. Der skal ikke længere foretages en speciel registrering for ATIS, hvilket jo unægteligt gør tingene noget nemmere.

 

 

Masser af gode sejlelinks her

VHF Skolens Internetshop
Radio – og bådudstyr, kurser m.m.

Dansk Søredningsselskab
Dit Falck abbonemet på vandet

Husk: VHF Skolen tilbyder også
navigations – og duelighedskurser.

Aut. forhandler

Københavns sejlerskole
Komplet duelighedsbevis
Yachtskipper
Speedbådskort
SejlundervisningSpeedbådscertifikat på bare 1 dag.
Navigationskurser – duelighedsbevis

Bådvurdering og transport over vand


Vi forhandler kommunikationsudstyr for fly – jagt – bådBilleder fra VHF Skolen i Ballerup