Opdateringer

Her kan du se de seneste opdateringer samt finde oplysninger vedr. ATIS nummer…..

December 2018.

Nye krav til VHF/DSC radioer.

Pr. 1. december 2018 træder der nye krav i kraft mht. VHF/DSC radioer. Alle stationære VHF radioer med DSC skal fra denne dato have en integreret GPS modtager, samt have mulighed for at der kan tilsluttes en ekstern GPS antenne. De nye krav gør det ikke ulovligt at have en radio uden integreret GPS modtager, men alt nyt udstyr skal opfylde de nye krav. Der ligger så en del lagervarer hos forhandlerne, og det må gerne såvel sælges som markedsføres indtil sidste prudukt er solgt.

December 2018

VHF Skolen har fået ny skoleadresse 1 januar 2019

Efter at have haft undervisningslokaler ude på Telegrafvej i Ballerup i 15 år, har vi nu fået nye lokaler pr. den 1. Januar 2019 – også i Ballerup.

Ingen tvivl om at de tidligere lokaler var nedslidt hvad selve bygningen og faciliter angik, og de skal da også nu ombygges med studieboliger for øje. Så det er med stor glæde at vi nu kan melde ud, at vi pr. januar 2019 er rykket ind i absolut nyrenoverede pæne og moderne lokaler med alle faciliteter.

Vor nye skoleadresse er Industriparken 4, 2750 Ballerup. Det er tæt på bus, tog og ringvejen, med gode parkeringsmuligheder.

Vi glæder os meget til at byde velkommen i nye omgivelser.

 

Maj 2018

Radio Medical Danmark

Den danske maritime lægetjeneste – radio medical – lukker nu ned for lystsejlere. Radio Medical er udelukkende for erhverv  så som fiskeflåden, handelsflåden samt passagerskibe, og skal her bistå ved sygdom og ulykker om bord. De på skibene uddannede sygdomsbehandlere, er her lægernes øjne, ører og hænder.

Som fritidssejler kan man blive sat i forbindelse med egen læge eller skadestue.

April 2018

Så er det blevet muligt at aflægge SRC prøve On-Line.

Nu er det blevet muligt at aflægge en SRC prøve on-line via Internettet. Her skal man gå ind på Dansk Sejlunions hjemmeside www.sejlsport.dk og gå ind under VHF certifikat. Her køber man en prøve som man så får en kode til. Det skal tilmeldes og betales til Søfartsstyrelsen via nettet, men selve prøven kan man så hente på nettet. Når prøven er lavet får man straks besked om man er bestået eller ej.

Januar 2018

Nye regler for prøvetilmelding og SRC prøver

Pr. 1. januar 2018 er der vedtaget ændringer i forbindelse med afholdelse af og tilmelding til SRC prøver.

Det er overordnet ikke længere Søfartssstyrelsen der står for at afholde disse prøver, i stedet er prøveaflæggelse lagt ud til de af Søfartsstyrelsen godkendte udbydere, som du kan finde på www.soefartsstyrelsen.dk

1. halvår 2018 vil Søfartsstyrelsen dog afholde de planlagte prøver rundt omkring i landet, og tilmelding til prøve kan ske på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Men herefter skal der tilmeldes til en af de godkendte udbydere, som står for prøveafholdelse.

Skoler og klubber, som hidtil har kunne bestille en særprøve hos Søfartsstyrelsen, skal hvis de selv ønsker at afholde en prøve, bestille denne hos en af Søfartsstyrelsen godkendt udbyder som så skal møde op med en censor, se deres hjemmeside. Det kan ikke længere lade sig gøre at bestille en prøve hos SFS, og der skal medvirke en godkendt censor til prøven.

En ROC prøve afholdes som hidtil af de skoler der har certificering til at afholde GMDSS kurser og er underlagt kvalitetsstyring.

April 2017

Lyngby Radio flytter til Jylland.

Så er det slut med at “Lyngby Radio selvfølgeligt ligger i Lyngby”. Sidst i April flytter Lyngby Radio deres domicil til Aarhus hvor de bliver sammenlagt med Værnfælles Forsvarskommando. Sidst på året flytter hele Værnfælles Forsvarskommando inkl. Lyngby Radio så til Karup. Opkald på skibsradioen skal dig stadig stiles til “Lyngby Radio”.

Marts 2017.

Så er det slut med ansøgninger og tilmeldinger “på papir”.

Ansøgning om MMSI nr. og kaldesignal samt tilmelding til SRC prøve skal for eftertiden ske digitalt via Søfartsstyrelsens hjemmeside dma.dk. Der accepteres ikke længere manuelt udfyldte tilmeldinger.

Juni 2016

Registrering af EPIRB / PLB hvis man kun har identifikationsnummer til en bærbar VHF med DSC

Har man kun et identifikationsnummer til en bærbar VHF/DSC radio og man ønsker at få kodet en PLB, skal der rettes henvendelse til Søfartsstyrelsen så man kan få udstedt et MMSI nr. Dette er uden omkostninger når man i forvejen er registreret som skibsradiostation.

Juni 2016. Ny betegnelse for MMSI nr.

Fra Juni måned er der kommet en ny betegneæse for det vi ellers kender som MMSI nr. Det hedder nu et Maritimt Identifikationsnummer, hvilket fremgår af den nye blanket som er taget i brug ved ansøgning om kaldesignalbevis.

April 2016. MMSI i håndholdt VHF med DSC

Fra April måned 2016 skal der i en håndholdt VHF radio med DSC lægges et seperat MMSI nr. ind – et identifikationsnummer. Skibets almindelige MMSI nr. skal og må ikke længere bruges som ID, i stedet skal der ansøges om et særskilt nummer til den bærbare VHF/DSC radio. Dette nummer starter med cifferet 8 efterfulgt af landekode (MID) 219 eller 220 og 5 cifre.

MMSI nr. der starter med 219 eller 220 (dansk MID) må udelukkende anvendes i stationære VHF/DSC anlæg. Dette er dog ikke med tilbagevirkende kraft.

Oktober 2015. Nye arbejdskanaler til Lyngby Radio

Uge 43 2015 (ca. 20. Oktober) kommer der seriøse forandringer i arbejdskanalerne til Lyngby Radio.

Det må kraftigt anbefales at holde sig a jour med de nye kanaler. Fremover anbefales det at tage kontakt til Lyngby Radio via DSC kald på MMSI nr. 002 191 000.

Følgende arbejdskanaler skal fremover anvendes:

Als / Felsled kn. 62                           Anholt kn. 7

Blåvand kn. 7                                   Vejle kn. 65

Bovbjerg kn. 2                                  Fornæs kn. 66

Frejlev kn. 3                                     Hansthom kn. 1

Hirtshals kn. 63                                Karleby kn. 7 & 61

København kn. 3 & 5                        Læsø kn. 64

Mern kn. 2 & 64                                Røsnæs kn. 1 & 4

Silkenorg kn. 5                                 Skagen kn. 4 & 65

Svendborg kn. 18                             Vejby kn. 63

Bornholm / Årsballe kn. 1 & 4

August 2015 Brug af PLB i Danmark

Der har i den seneste tid været en del fejlagtig skriveri om brug af PLB i Danmark, bl.a. i et af vore udmærkede bådblade.

Lad mig her slå reglerme helt fast:

En PLB er ikke tilladt til brug på land i DK, den må udelukkende bruges til søs. Vil man anskaffe en PLB bliver den registreret til skibet som en EPIRB og der indkodes skibets MMSI nr., hvilket er noget som leverandøren sørger for. Altså er det et krav at skibet er registreret med kaldesignal og MMSI nr. Brugeren af en PLB skal ligeledes have et radiocertifikat, som minimum et VHF/SRC certifikat.

En PLB med GPS må vel nok betegnes som den bedste mulighed for alarmering i en nødsituation overhovedet. Aktivering af en PLB vil omgående medføre at en redningsaktion iværksættes!

Kendskab til AIS SART med i SRC pensum pr. Januar 2015

Fra januar 2015 er kendskab til en AIS SART kommet med i pensum til SRC prøver. Primært gælder det, at en AIS SART fungerer i VHF båndet og kan udsende nødsignal tilbåde A og B AIS modtagere. I en AIS SART er der en integreret GPS så positionen bliver sendt sammen med alarmen.

Januar 2015. Ting der er udgået af SRC pensum.

Fra 2015 er der ikke længere spørgsmål om rutinesamtaler ekspederet via Lyngby radio, idet denne tjeneste jo er nedlagt. Der skal ikke længere være styr på priser for samtaler, personlige samtaler, modtager betaler samt debiteret modtager samtaler. Kendskab til AAIC koder og afregningsvalauta er dog stadig i pensum da det stadig lader sig gøre at ringe hjem fra en del kystradiostationer udlandet.

Januar 2015.

Forsvaret overtager driften af Lyngby Radio.

Den 1. januar 2015 føjer forsvaret endnu en opgave til sine mange ansvarsområder, idet de overtager den radiobaserede maritime nød-, il- og siklkerhedstjeneste, bedst kendt som Lyngby Radio.

Overdragelsen sker som følge af forsvaresforliget.

Indlednngsvist overtager forsvaret opgaven rent organisatiorisk fra TCD/Lyngby Radio, og lyttevagten vil indtil videre blive videreført i de nuværende bygninger i Bagsværd.

På sigt vil lyttevagten for den maritime tjeneste blive flyttet til Værnefælles Forsvarskoimmando i Karup, når denne er klar til det.

SOK er nedlagt som myndighed. November 2014.

Søværnets Operative Kommando, kendt som SOK, er – lige som Forsvarskommandoen og Flyverteknisk Kommando – nu nedlagt som myndighed.

I stedet er der nu sammensat en fælles enhed for disse 3 tidligere værnsstabe, som nu hedder Værnefælles Forsvarskommando – VFK.

Dette betyder at når værns – stabene er ude til f.eks. redningsaktioner, vil de i fremtiden blive betegnet som Forsvarets Oprerationscenter – Redningscentralen, kaldes som FRC .

Lyngby Radio nedlægger den kommercielle tjeneste Januar 2015.

Fra 1. januar 2015 vil det ikke længere være muligt at få kontakt til en telefon i land via VHF/Lyngby Radio. Denne tjeneste nedlægges grundet for lidt søgning. Der vil dog som altid fortsat være lyttevagt på hhv. DSC og VHF kanal 16 på Lyngby Radio.

Ny adresse til VHF Skolen pr. 1. November 2014:

Efter 40 år på samme adresse i Herlev, letter vi nu anker og får ny hjemhavn. Vores nye adresse er:

Perlevej 11. 3650 Ølstykke.

Skoleadresse i Ballerup samt tlf. nr. og mailadresse er uforandret.

Prisregulering pr. 1. januar 2014

Søfartsstyrelsen har pr. 1. januar fastsat gebyret for aflæggelse af SRC prøve samt udstedelse af certifikat til i alt 503 kr.

Pris for udstedelse af genpart af certifikat er 82 kr.

Prisen for udstedelse af kaldesignalbevis inkl. MMSI nr. er 720 kr.

Navtex.

Der er kommet en Navtex station mere, som umiddelbart ikke fremgår af Tillæg. Det gælder Jeløya i Norge med ID bogstav M. Denne station dækker Kattegat, og sender på 518 kHz kl. 02.00 – 06.00 -10.00 osv. UTC tid.

Ny mulighed for aflæggelse af prøver fra 1. januar 2014

Fra 1. januar 2014 kan VHF Skolen nu tilbyde at afholde egne  individuelle SRC prøver i forbindelse med SRC kurser. Dette kan ske for klubber samt for egne hold, dermed er vore elever ikke længere afhængig af de prøvedatoer som Søfartsstyrelsen har fastlagt rundt omkring i landet.

Nye regler for udstedelse af ROC -LRC og GOC certifikater.

Pr. 1. juli 2013 skal en elev der har bestået ROC – LRC eller GOC indberettes digitalt fra skolerne til Søfartsstyrelsen. Efterfølgende skal eleven selv ansøge Søfartsstyrelsen om at få udstedt et certifikat. Selve prøven for disse certifikater er indbefattet i VHF Skolens kurser, men som noget nyt beregner Søfartsstyrelsen sig 500 kr. for at udstede certifikatet.

Bemærk: Ny adresse og tlf.nr. til Søfartsstyrelsen.

Søfartsstyrelsen er pr. 21. januar 2013 flyttet.

Ny adresse er: Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby

Tlf. 91 37 60 00.

September 2011. ROC pensum udvides.

Pensum for et erhverve et ROC certfikat udvides fra den 1. September 2011 til også at omfatte de Internationale bestemmelser inden for STCW konventionen. Dette medfører at der skal undervises i IAMSAR pensum. Det samme gælder for LRC og GOC certfikater.

Tidligere lå dette pensum i navigatøruddannelsen.

Vejrudsigten fra DR er flyttet. Juli 2011.

Farvandsudsigten som udsendes kl. 05.45 – 08.45 – 11.45 & 17.45 er fra den 27. Juni 2011 flyttet fra mellembølge 1062 KHz til langbølge 243 KHz.

DSC selvvalgs samtaler via Lyngby radio er nedlagt

(Januar 2010)

Så er der ikke længere mulighed for selvvalgssamtaler automatisk ekspederet via Lyngby radio. Alle spørgsmål vedr. dette emne er taget ud af prøverne.

VHF Skolen udvider og flytter i nye lokaler. (September 2009)

VHF Skolen er flyttet i nye og større lokaler. Adressen er stadig Telegrafvej 5 A i Ballerup, men vi får nu dobbelt så meget plads som før, og glæder os til at byde dig velkommen.

Udsendelse af sikkerhedsmelding (juli 2009)

Det har tidligere været lidt af en kotume, at man som skibsstation udsendte en evt. sikkerhedsmelding på kanal 16. Fremover påpeges det dog kraftigt, at man bør udsende den på en Interskibskanal (kanal 6) efter annoncering på hhv. DSC og kanal 16. Efterfølgende tages evt. kontakt til Lyngby radio.

Indledning af nødmelding (juli 2009)

Det har tidligere været valgfrit om man vil gå direkte fra et nødkald over i selve nødmeldingen, men pr. 1. juli er det et krav, at en nødmelding indledes med ordene “Mayday – skibsnavn – ID” sagt én gang.

Opdatering vedr. afregning af trafik fra udenlandske kystradiostationer (maj 2009)

Afregning i Guldfranck og Centimer er ikke længere aktuel i SRC pensum. Det er meget få lande, herunder Japan, der i dag afregner i denne møntsort. Afregning sker i dag i SDR (special drawing rights).

Opdatering vedr. Trafiklister fra Lyngby Radio(marts 2009)

Lyngby Radio ophører med udsendelse af trafiklister fra den 1. april 2009. Emnet “trafikliste” vil dog fortsat være i SRC pensum, da denne tjeneste eksisterer i visse andre lande.

Opdatering vedr. ATIS nr.  (januar 2009)

Fra den 1. januar 2009 skal man ikke længere ansøge om et specifikt ATIS nr. som man skulle tidligere.

I stedet bruges skibets 9 cifrede MMSI nr., og foran dette indkodes cifferet “9”. Der skal ikke længere foretages en speciel registrering for ATIS, hvilket jo unægteligt gør tingene noget nemmere.

Opdatering Navtex (April 2008)

Navtex systemet har fået 5 nye områder, såkaldte Nav Areas.

Hidtil har der været 16 af disse, men i dag er der nu i stedet 21 Nav Areas. Det er bl.a. polområderne der nu også er dækket ind med Navtex informationer.

Opdatering Inmarsat (September 2007)

Dækningsområdet for Inmarsat er blevet forbedret, så systemet i dag dækker fra 76 º Nord til 76º Syd, imod tidligere 70 º.

Opdatering Navtex (maj 2007)

Iflg. den nye Admirality List, VOL. V for 2007 / 2008 er den nye Tyske NAVTEX station Pinneburg ved Hamburg begyndt at sende på 490 kHz (national NAVTEX) ud over 518 kHz.

Der er bl.a. tale om vejrudsigter, NAV WNGs samt storm- og kulingvarsler på Tysk for hhv. Tyske bugt og Østersøen vest/syd.

Identifikationskoden på Pinneburg er L.

Masser af gode sejlelinks her

VHF Skolens Internetshop
Radio – og bådudstyr, kurser m.m.

Dansk Søredningsselskab
Dit Falck abbonemet på vandet

Husk: VHF Skolen tilbyder også
navigations – og duelighedskurser.

Aut. forhandler

Københavns sejlerskole
Komplet duelighedsbevis
Yachtskipper
Speedbådskort
SejlundervisningSpeedbådscertifikat på bare 1 dag.
Navigationskurser – duelighedsbevis

Bådvurdering og transport over vand


Vi forhandler kommunikationsudstyr for fly – jagt – bådBilleder fra VHF Skolen i Ballerup