Ofte stillede spørgsmål

På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende en mail til mig på ml@vhfskolen.dk med dit spørgsmål eller dit problem.

Hvordan aflægges en SRC prøve?

Tidligere skulle man møde op til en skriftlig prøve hos Søfartsstyrelsen, men i dag aflægges prøven via Internettet. Vi tilbyder den billigste pris på markedet for prøve og udstedelse af certifikat på 195 kr. i forbindelse med vore kurser.

Hvor gammel skal man være for at tage et VHF/SRC certifikat?

Det kan besvares ganske kort: Man skal være 15 år for at gå op til en prøve og få udstedt et VHF/SRC certifikat

Vi bruger på arbejdspladsen of-shore håndholdte VHF radioer til kommunikation, er det nødvendigt med et certifikat for at måtte gøre det?

Ja, så snart man anvender en maritim VHF radio med eller uden DSC, altså en VHF radio med maritime kanaler, så er det et lovkrav at man som minimum har et SRC certifikat!

Jeg har planlagt en tur på de Tyske og Hollandske floder. Skal jeg kunne udsende ATIS informationer som dansk skib? Og hvor får jeg et nummer?

Ja, selv om du er et dansk skib, og vi ikke i Danmark anvender ATIS, så skal du kunne udsende dette i udlandet på de indre vandveje. Du kan læse mere om ATIS her

Jeg har købt en båd, og vil gerne montere en VHF radio i den. Må jeg det?

Ja, som lystsejler må du gerne montere en godkendt VHF radio i din båd. Men – du skal have lov til
at bruge den, du skal have et kaldesignalbevis og et MMSI nr.! Hermed bliver du en skibsradiostation.

Og det nytter jo ikke bare at have radioen i båden – du skal også have styr på hhv. hvordan den fungerer og hvilke regler og procedurer der gælder for radiokommunikation til søs. Du skal have et lovpligtigt radiocertifikat – et SRC eller ROC certifikat. Såvel kaldesignalbevis som certifikat er lovpligtigt!

Hvor kan jeg tage et Certifikat? Og hvor svært er det?

Som minimum skal du have et SRC certifikat – et ”Short Range Certificat”. Det er lovpligtigt!

VHF Skolen kan hjælpe dig med dette certifikat, enten som et personligt kursus over ca. 10 timer, eller med fjernundervisning via din computer, hvor du selv bestemmer farten. En særdeles velfungerende kursusform som vi har anvendt i mere end 15 år..

Vi skal ikke gøre det sværere end nødvendigt, og VHF skolens kurser er planlagt så du løbende lærer tingene emne for emne på en god og struktureret facon.

På vore personlige kurser skal du regne med lidt hjemmearbejde, men det er overskueligt.

På vore fjernkurser bestemmer du selv hvor hurtigt du vil gå frem, og på vore lærerstøttede kurser har du hele tiden hjælp fra din lærer, som gennemgår dine opgaver og kommer med gode råd. Du kan også vælge et selvstudiekursus hvor du selv retter opgaver ud fra en facitliste.

Dette er en særdeles velfungerende kursusform, og det kræver ikke at du er pc – ekspert. Hvis blot du har en mailadresse og adgang til Internettet, kan du komme i gang omgående.

Vi har elever der tager et certifikat på 2 – 3 dage, men et almindeligt tidsforbrug er på et fjernkursus er 2 – 8 uger afhængig af hvor flittig du er.

Hvad indeholder et SRC kursus? Og hvad lærer jeg?

På et SRC kursus lærer du alt om de grundlæggende principper når det gælder radio. Du lærer om
opkaldsprocedurer, kanalvalg, nødkommunikation, samt om alternative alarmeringskilder som Sart og Epirb. Ligeledes lærer du om Navtex systemet og bådens strøm.

Du lærer om VHF kommunikation, samt om DSC systemet, som er nutidens opkaldssystem i VHF regi. Ikke mindst når det gælder sikkerhed er DSC en vigtig del af bådens udstyr.

Et SRC kursus drejer sig om teoretisk viden, hvor du bliver dus med systemets muligheder, samt med reglerne for kommunikation til søs. Du får samtidig et godt kendskab til brugen af din radio.

Et SRC kursus indeholder ikke praktisk anvendelse af udstyret, men gør dig fortrolig med den teoretiske brug af din radio.

Vil du have praktisk undervisning skal du vælge et ROC kursus i stedet. Dette er et udvidet SRC Kursus, hvor du 100 % lærer praktisk brug af alt udstyret. ROC er et krav for erhverv.

Et SRC kursus afsluttes med en skriftlig prøve, som i dag aflægges på nettet hjemme fra din egen pc. Vi tilbyder landets billigste pris på blot 195 kr. for prøveaflæggelse igennem vores udbyder, samt tilbyder beståelsesgaranti! Skulle du være uheldig at dumpe, kan du uden ekstra omkostninger gøre såvel kurset som prøven om!

Hvad indeholder et ROC kursus? Og hvad lærer jeg?

Et ROC kursus er et udvidet SRC kursus, hvor du ud over pensum til SRC lærer at anvende din radio ”live”. Ud over det får du et mere indgående indblik i krav og regler for erhverv, samt lærer mere om nød – og redningssituationer.

Du lærer at kalde op og modtage opkald på såvel VHF som DSC, og der er diverse funktionsdygtigt udstyr til rådighed. Dette både når dette gælder VHF, DSC, Navtex, Sart og Epirb.

Der undervises med flere forskellige radiomodeller.
Du lærer samtidig korrekt udsendelse af diverse meldinger på Engelsk.

Et ROC kursus kan kun tages med personlig undervisning, og vi kører med max. 10 elever på et hold.

Kurset indeholder ca. 25 undervisningstimer, og afsluttes med en mundtlig/praktisk prøve den
sidste undervisningsdag. Den indledende teori (SRC) kan evt. tages via et fjernkursus over nettet, så der kun behøves 2 dages fremmøde.

Bemærk, at ROC kurset er inklusive STCW/ IAMSAR pensum, så det opfylder de Internationale krav i STCW konventionen. Dette gælder også LRC og GOC. Det er værd at nævne, at ROC prøven er indbefattet i kursusgebyret. Kontakt os for yderligere oplysninger om vore ROC kurser.

Mit certfikat er bortkommet – kan jeg få udstedt et nyt?

Hvis du har mistet dit certfikat, kan du få udstedt et nyt ved at henvende dig til Søfartsstyrelsen.

Pris for dette er 200 kr. pr. 1. januar 2019.

Kan VHF Skolen arrangere kurser i vores sejlklub, dykkerklub eller firma?

Ja, VHF Skolen afholder såvel SRC som ROC kurser overalt i Danmark. Ligeledes arrangerer vi gerne ROC/STCW kurser for firmaer og elever overalt i landet inkl. i Grønland.

Vi arrangerer weekendkurser, dagkurser eller aftenkurser efter aftale.

Kontakt os for tilbud og info.

Kan jeg opgradere mit SRC certifikat til ROC?

Hvis du allerede har taget et SRC certifikat hos VHF Skolen, men gerne vil have det opgraderes til ROC, så arrangerer vi
kurser efter behov mht. dette. Her skal du regne med 2 dages undervisning hos os, med prøveaflæggelse den 3. dag

Kontakt os for tilbud og info og se hjemmesiden under ROC kurser. Vi arrangerer gerne specialkurser.

Hvor og hvordan får jeg et kaldesignalbevis, og dermed et kaldesignal og et MMSI nr?

Du skal ansøge Søfartsstyrelsen om et kaldesignalbevis, hvilket sker på deres hjemmeside soefartsstyrelsen.dk

Prisen for dette er 1.060.- kr. som skal betales til Søfartsstyrelsen.

Prisreguleret pr. 1. Januar 2021

Din tilladelse er så gældende resten af dit liv, eller så længe du har din båd.

Køber du ny båd, skal du have en ny tilladelse, med mindre du kalder den ved samme navn.

Jeg har i forvejen et kaldesignal, men ingen MMSI nr. Kan jeg få det?

Ja, du skal blot kontakte Søfartsstyrelsen. Her vil du få opgivet dit MMSI nr.

Der er ingen udgift forbundet med dette.

Hvad er forskellen på VHF og DSC?

En DSC radio er en helt almindelig VHF radio – den kan blot noget mere!

DSC står for ”Digital Selective Call”, og med dette system kan du kalde en specifik radiostation direkte ved hjælp af et nummer – et MMSI nr. (Maritime Mobile Service Identity Number).

Ikke mindst er en DSC radio forsynet med en alarmknap – en Distress funktion. Hvis du i en nødsituation aktiverer denne knap, kan du udsende en digital meddelelse til alle skibe om at du er i nød, tidspunkt, hvor du er, hvem du er, og evt. hvad der er sket.

DSC systemet indeholder et væld af muligheder, og er i dag en vigtig del af skibenes sikkerhedsudstyr.

For erhvervsskibe er det lovpligtigt at have DSC.

Selve radiokommunikationen foregår som det altid har gjort på en VHF arbejdskanal.

Lytter Lyngby Radio ikke længere på kanal 16?

Jo, kystradiostationer, herunder Lyngby Radio, aflytter stadig kanal 16, men det sker på frivillig
basis. Planen er på sigt, at alle opkald skal ske via DSC systemet.

I DSC systemet afgiver radioen en tone hvis der er opkald, man kan sige at den ”ringer” når nogen
vil i kontakt med dig.

Hermed er det ikke længere nødvendigt at aflytte kanalerne, man får automatisk besked når der er radiotrafik. Og man kan se på radioens display hvem der kalder, samt om det er et rutinekald, et sikkerhedskald, eller måske et Ilkald eller en nødalarm.
Den kaldtes MMSI nr. vil sammen med arten af kaldet og valg af arbejdskanal stå i displayet.

Drejer det sig om et rutinekald skal du nu blot kvittere, så skifter radioen automatisk til den foreslåede arbejdskanal.

Vær her opmærksom på, at når dette gælder nød, Il og sikkerhed er reglerne anderledes.

Du har også mulighed for via dit DSC system at kalde en telefon i land direkte. (dog ikke i DK)

Må man bruge en VHF radio med DSC når man har et gammelt VHF certifikat?

Hvis du har et ældre VHF certifikat betyder det, at du ikke har gennemgået det obligatoriske pensum for at du må anvende en DSC radio ! Dit certifikat skal hedde et ”SRC eller ROC certifikat”. Dette gælder også hvis du vil anskaffe en EPIRB eller PLB.

Det er i dag ikke længere muligt at tage det gamle VHF certifikat, da pensum er blevet kraftigt udvidet i forhold til tidligere.

Jeg har købt en brugt båd hvor der er monteret en VHF / DSC radio. Kan jeg udskifte radioens MMSI nr. med mit eget nr?

Hvis du har købt en brugt DSC radio hvori der ligger et indprogrammeret MMSI nr. skal du have dette nummer udskiftet. Det kan du ikke selv gøre, men skal have hjælp af en tekniker. Evt. skal din radio sendes til fabrikken.

Kan jeg selv lægge mit MMSI nr. ind i radioen?

Det er som regel meget enkelt at indprogrammere et MMSI nr. Du skal blot indtaste nummeret, og bekræfte denne indtastning en gang mere. Det burde være beskrevet i din brugsanvisning for radioen, men har du problemer med dette så kan du kontakte fabrikanten.

Køber du en radio hos VHF Skolen indprogramerer vi gernedit MMSI nr. uden beregning.

Er det nødvendigt at koble en GPS til min nye DSC radio?

Din DSC radio fungerer fint uden GPS tilkoblet. Men – af sikkerhedsmæssige grunde er det eneste rigtige at have GPS`en tilsluttet. Nyere radioer har ofte en indbygget GPS.

Hermed opdateres din position automatisk flere gange i minuttet, og det er vigtigt, da det jo er den sidst indprogrammerede position du udsender hvis noget går galt, og du udsender en nødalarm.

Du har mulighed for manuelt at indtaste din position i systemet, men det kan ikke anbefales. Hvad nu hvis den er en time gammel, og du udsender en alarm? Så afgiver du en forkert position!

Skal vi lige tage med, at for erhverv gælder det at her er det lovpligtigt at tilslutte GPS

Hvordan kobler jeg min GPS og min DSC radio sammen, så positionen altid bliver opdateret automatisk? Og er det overhovedet noget jeg selv kan gøre?

Såfremt du har en håndbog over såvel din radio som din GPS er det såre enkelt at forbinde disse 2 instrumenter med hinanden. Det kan ske med 2 forskellige systemer:

NMEA 0183 som har kabler hhv. fra plotter og radio, der  indeholder 4 eller 5 ledninger. 2 til strøm, evt. 1 til jord, og 2 såkaldte NMEA forbindelser.

NMEA 2000 som er en “stik på stik” løsning. Her etablerer man et netværk på båden, og kan nu sammenkoble forskelligt udstyr ved blot at koble det på netværket

Jeg skal til udlandet på ferie, og påtænker at leje en båd nogle dage. Hvilke krav stilles der for at man kan og må gøre dette?

Så godt som alle der udlejer både har som et minimumskrav at man skal være i besiddelse af et blåt sejlercertifikat (duelighedsbevis) samt et SRC certifikat. Hvis du vil leje en sejlbåd skal du også regne med at der i mange lande vil blive stillet krav om min. Yachtskipper 3 bevis.

Ud over det er det meget vigtigt at du sætter dig grundigt ind i om der i det pågældende land er specielle regler for sejlads. Måske er det også et krav at du har et kanalbevis.

Kan VHF Skolen tilbyde andre kurser end Radiokurser?

Ja, vi kan også tilbyde navigationskurser, yachtskipperkurser samt speedbådskurser og kørekort til vandscooter. Her samarbejder vi med gode kollegaer over hele landet. Kontakt os for nærmere info og priser. Vi kan også tilbyde at arrangere holdundervisning for klubber, formaer m.m.

Jeg skal på ferietur til udlandet, bl.a. Kroatien, hvor jeg kommer til at besejle Adriaterhavet. Hvor finder jeg ud af hvilke kanaler skal jeg bruge hvis jeg her skal i forbindelse med en kystradiostation, på hvilke kanaler bliver der udsendt vejrmelding og navigationsadvarsler, og hvad navnet er på kystradiostationerne?

Når man skal på sejlads i udlandet skal man altid inden man sejler ud undersøge hvilke radiofrekvenser der anvendes i det pågældende sejladsområde.

Ligeledes skal man undersøge i hvilket havområde man kommer til at befinde sig. ( A 1 – A 2 – osv. ) Det har jo afgørende betydning for radiokommunikationen med land! Du kan finde oplysning om alverdens kystradiostationer inkl. Frekvenser og arbejdskanaler m.m. i bogen ” List of coast stations”

Hvad skal jeg have af udstyr hvis jeg vil ud på ”de store have”? Rækker min VHF?

Hvis du planlægger en langturssejlads og dermed kommer ud på de større have, så kan du ikke forvente at din VHF / DSC radio rækker. Nu skal du over i MF og HF båndet i stedet, hvor der (næsten) er global dækning.

Du kan også vælge at installere Satellitudstyr om bord. Det vil i så fald være radioudstyr under Inmarsat. Dette er dog en løsning som primært bruges i erhvervsmæssigt henseende. Som fritidssejler anskaffer de fleste sig en Iridium satellittelefon, dels fordi den er væsentligt billigere, og dels fordi den dækker over alt i verden. Her kan man enten tegne abonnement eller købe et taletidsko

Hvad skal jeg have af certifikat for at anvende MF – HF og Satellit?

For at anvende MF og HF skal du mindst have et LRC certifikat – et ”Long Range Certificat”.

Dette kræver ca. 14 dages undervisning.

Med LRC må du anvende MF og HF samt Inmarsat C.

Du kan også tage et GOC certifikat – et ”General Operator Certificat”.

Med dette må du anvende alle former for kommunikationsmidler, inkl. VHF, HF, MF, DSC,
Inmarsat A og C samt HF telex. Dette er det ”professionelle” certifikat. Her skal du afsætte 2 hele uger til kurset.

Fandt du hvad du søgte? Fik du svar på dit spørgsmål?

Forhåbentligt ja, men hvis ikke, så er du velkommen til at sende en mail til mig på ml@vhfskolen.dk eller kontakte mig på tlf. 21 27 63 52.

Har du spøgsmål du søger svar på?
kontakt ml@vhfskolen.dk

En VHF / DSC giver dig større sikkerhed – Større sikkerhed giver dig plads til større sejlerglæde.

Hent brochuren “Om VHF / DSC” samt andre brochurer fra Søsportens Sikkerhedsråd her.

VHF Skolens kursuskalender

Oversigt over Lyngby Radio’s arbejdskanaler

Besøg vor Internetbutik

Vi har kurser via Internettet – med eller uden lærer. Se mere her
Personlige kurser over alt i Danmark.
Se kursuskalenderHåndholdte VHF – flyder i vand
IC M 25: Kun 1.495 kr.

 

produkter

VHF Skolen tilbyder også
navigations – og duelighedskurser.

Vi forhandler alle kvalitetsprodukter fra Furuno, og tilbyder gerne
specialløsninger til erhvervssektoren.
Se vore gode tilbud her

Signal fra SART

Kort over Navtexstationer

Kort over havområder i Nordvesteuropa.

MOB SART / AIS -DSC
Kun 2.995 kr.

Billeder fra AIS overvågning


Et af vore specialer er fjernkurser via Internet – med eller uden lærer

VHF Skolen er Aut. forhandler af alle varer fra Scan Marine. Hent katalog her

 Aut. Furuno forhandler

Float Free EPIRB


Inmarsat satellitkommunikation
Mange løsninger – fra de store
GMDSS erhvervssystemer til lystsejlerudgaven. Her


World-Wide dækkende satellittelefoni
til fornuftig pris. Her
Vi formidler også taletid eller abaonnement

Cospass Sarsat


Vi fører kommunikationsudstyr til såvel  maritim brug som til jagt og flyradioer.
Stort udvalg i satellittelefoni.
Besøg vor netshop, her finder du alle vore gode tilbud.
www.vhfshoppen.dk