Prøve - lektion 3


  Opgave nr. 1

  Du vil udsende et nødopkald. Skal du i din nødmelding anvende ordene Mayday - Mayday - Mayday?

  A: JaB: Nej, bruges ikke ved en nødmelding.


  Opgave nr. 2

  På hvilken kanal udsendes et VHF - nødopkald?

  A: Kanal 70B: Kanal 6C: Kanal 16


  Opgave nr. 3

  Skal man ved et nødopkald afvente at kaldekanalen bliver ledig?

  A: Nej, et nødopkald har fortrinsret for al anden trafikB: Ja, man må ikke afbryde anden samtaleC: Man kan anmode om taletid på kanalen.


  Opgave nr. 4

  Hvornår må du udsende et nødopkald?

  A: Hvis du er løbet tør for benzinB: Hvis du observerer en drivende Container der er til fareC: Hvis du er i overhængende fare og har brug for øjeblikkelig hjælp.


  Opgave nr. 5

  Hvilket signal kan anvendes i forbindelse med motorstop, rorskade eller lignende, hvor hurtig hjælp er nødvendig, men hvor der dog ikke er overhængende fare?

  A: IlsignaletB: SikkerhedssignaletC: Nødsignalet


  Opgave nr. 6

  Hvornår skal man ikke kvittere for en nødmelding?

  A: Når man ligger i havnB: Det er der ingen regler forC: Hvis man afgjort er langt borte, og andre nærmere liggende stationer har afgivet kvittering.


  Opgave nr. 7

  Må du undlade at kvittere for en nødmelding hvis du uden tvivl ikke befinder dig i nærheden af nødstedte?

  A: Nej, men man skal give nærmere liggende stationer chancen for at kvittere først.B: Det er der ikke nogen regler om.C: Ja


  Opgave nr. 8

  Skal man altid kvittere for en nødmelding udsendt fra en kystradiostation?

  A: Ja, altidB: Nej, kun hvis man kan hjælpe.


  Opgave nr. 9

  Hvornår udsendes en “ Mayday Relay “?

  A: Når man udsender nødmelding for et andet fartøjB: Når nødsituationen kan afblæses.C: Når man selv er i nød.


  Opgave nr. 10

  Hvor mange cifre består en DATOTIDSGRUPPE af?

  A: 10B: 8C: 6D: 4


  Opgave nr. 11

  Hvem udsender INFONUMMER?

  A: KystradiostationerB: Der er ikke noget der hedder sådanC: Den nødstedte


  Opgave nr. 12

  Nødtrafikken på kanal 16 forstyrres. Hvilke 2 ord kan den nødstedte samt alle andre skibe og kystradiostationer benytte for at kræve tavshed på kanalen?

  A: Seelonce PrudonceB: Mayday Lyngby RadioC: Seelonce Mayday


  Opgave nr. 13

  Er det muligt på en VHF radio at sende en DSC nødalarm på kanal 16?

  A: JaB: Man kan selve vælge kanalen for DSC kaldetC: Nej, en DSC nødalarm udsendes altid på kanal 70


  Opgave nr. 14

  Kan et DSC Urgency Call indeholde informationer om den ønskede hjælp?

  A: NejB: Ja


  Opgave nr. 15

  Hvilke(t) ord benyttes ved et ilkald?

  A: MaydayB: SecuriteC: Pan Pan


  Opgave nr. 16

  Skal et ilkald adresseres?

  A: JaB: NejC: Det må man selv bestemme


  Opgave nr. 17

  Hvordan skal man afslutte iltrafik adresseret til alle stationer ved problemets ophør?

  A: En ilmelding adresseret til alle stationer skal ikke afmeldesB: Afsluttes med en ny ilmelding adresseret til alle stationer på kanal 16C: Ved at kalde Lyngby Radio og annullere ilmeldingen.


  Opgave nr. 18

  Hvad betyder det når man hører ordet Securite på sin VHF?

  A: Bruges ved annullering af ilmeldingB: At der følger en melding om navigationsadvarsler eller meteorologiske varslerC: At der følger en hastende melding om en persons sikkerhed


  Opgave nr. 19

  Skal der kvitteres for en sikkerhedsmelding?

  A: Ja, hvis den har interesseB: Nej, aldrig


  Opgave nr. 20

  Hvornår udsender Lyngby Radio fast navigationsvarsler?

  A: Kl. 01.33 - 05.33 - 09.33 - 13.33 - 17.33 - 21.33 UTCB: Kl. 01.05 - 03.05 - 05.05 etc... UTCC: Ved behov


  Opgave nr. 21

  Hvordan benævnes et nødopkald fra land til skib når vi taler DSC?

  A: NødkaldB: NødalarmC: Nødmelding


  Opgave nr. 22

  Hvad betyder betegnelsen “GMDSS“?

  A: Global Maritime Distress Safety SystemB: Global Mobile Direct Safety SystemC: Global Maritime Direct Selfcall System


  Opgave nr. 23

  Hvad betyder betegnelsen “DSC“?

  A: Direct Self CallB: Digital Special CallC: Digital Selectiv SystemD: Digital Selectiv Call


  Opgave nr. 24

  Hvilket udtryk betyder at radioen kan anvendes i fuldt omfang?

  A: Seelonce FeeneeB: Seelonce DistressC: Prudonce


  Opgave nr. 25

  Hvilke informationer skal en “ Mayday Relay “ indeholde?

  A: At man er kommet i nødB: At nødstedte nu har fået den nødvendige hjælpC: Det nødstedte skibs nødmelding gentaget ordret


  Opgave nr. 26

  Der opstår en nødsituation ombord, og du aktiverer DISTRESS knappen. Din DSC er ikke forbundet med din GPS. Hvad indeholder din nødalarm?

  A: At du er i nød - skibets navn - aktuelle nødpositionB: At du er i nød - skibets kaldesignal - nødsituationens art - skibets sidst opdaterede position samt tidspunkt for positionenC: At du er i nød - skibets MMSI nr. - nødsituationens artD: At du er i nød - skibets MMSI nr. - sidst opdaterede position - tidspunkt for positionen.


  Opgave nr. 27

  Hvad er det engelske udtryk for en DSC nødalarm?

  A: Mayday AlarmB: Distress AlertC: Emergency Alarm


  Opgave nr. 28

  Hvad er det engelske udtryk for en DSC nødalarm udsendt for en anden?

  A: Mayday RelayB: Mayday AllertC: Distress Alert Relay


  Opgave nr. 29

  Skal du som hovedregel kvittere på kanal 70 for en DSC nødalarm?

  A: Ja, altidB: Nej, det sker på VHF kanal 16C: Må selv bestemme


  Opgave nr. 30

  Hvor ofte udsender dit DSC udstyr din nødalarm automatisk?

  A: Hvert minutB: Hvert 3. minutC: Hvert 5. minut


  Opgave nr. 31

  Skal et DSC Urgency Call afmeldes?

  A: JaB: Nej


  Opgave nr. 32

  Hvad står et DSC Urgency Call for?

  A: Et nødkaldB: Et sikkerhedskaldC: Et Ilkald


  Opgave nr. 33

  Skal man adressere et DSC Urgency call?

  A: JaB: Nej


  Opgave nr. 34

  Skal du som hovedregel kvittere med DSC for et Urgency Call ?

  A: JaB: Må man selv bestemmeC: Nej


  Opgave nr. 35

  Hvad står et DSC “ Safety Call “ for?

  A: Et nødkaldB: Et sikkerhedskaldC: Et ilkald


  Opgave nr. 36

  Skal du kvittere for et DSC Safety call?

  A: JaB: Nej


  Opgave nr. 37

  Du har kaldt Lyngby Radio via dit DSC anlæg, men har ikke fået kontakt. Hvornår må du første gang kalde op igen?

  A: Efter 15 minB: Efter 3 minC: Efter 5 min


  Opgave nr. 38

  Skal du foreslå en arbejdskanal når du kontakter Lyngby Radio via DSC?

  A: JaB: Nej


  Opgave nr. 39

  Hvilken kaldeform skal du vælge på dit DSC udstyr hvis du vil foretage et rutineopkald?

  A: Routine CallB: DistressC: UrgencyD: Safety


  Opgave nr. 40

  Du har kaldt en anden skibsradiostation på dit DSC anlæg, og har modtaget DSC kvittering for dit opkald. Du skifter til arbejdskanal. Hvordan vil du indlede trafikken på valgte VHF arbejdskanal?

  A: Nævne den kaldte stations skibsnavn og kaldesignalB: Nævne den kaldte stations skibsnavn og MMSi nr. / evt. kaldesignalC: Nævne den kaldte stations kaldesignal og MMSI nr.


  Opgave nr. 41

  I hvilken syre er blypladerne i en akkumulator nedsænket?

  A: SaltsyreB: SvovlsyreC: Er ikke nedsænket i syre, men kun i destilleret vand.


  Opgave nr. 42

  Er ydeevnen i et batteri den samme ved +20 grader som ved + 5 grader?

  A: NejB: JaC: Afhænger af batteriets kapacitet


  Opgave nr. 43

  I hvilken enhed måles spændingen på et batteri?

  A: WattB: AmpereC: VoltD: Ohm


  Opgave nr. 44

  Dit batteri er på 12 volt. Dit forbrug er på 120 watt.. Hvad er dit forbrug i Ampere?

  A: 6 AmpB: 24 AmpC: 12 AmpD: 10 Amp


  Opgave nr. 45

  I hvilken enhed måles modstand?

  A: AmpereB: VoltC: OhmD: Watt


  Opgave nr. 46

  Når der er nødtrafik indleder man altid med ordet ”Mayday”. Skal man også indlede al samtale med ordene ”Pan Pan” når der er Iltrafik?

  A: Ja, al Iltrafik indledes med Pan Pan.B: Kun hvis der er meget trafik på radioenC: Nej, Iltrafik foregår som en almindelig samtale, og man nævner ikke ordene Pan Pan i sin kvittering eller i efterfølgende trafik.


  Opgave nr. 47

  Du høre følgende på din radio: Pan Pan – Pan Pan – Pan Pan… Lyngby Radio - Lyngby Radio - Lyngby Radio … her er Hanne Hanne Hanne xpa 4532 . Derefter Ilmelding. Du ligger i nærheden af skibet. Skal du kvittere for dette Ilkald?

  A: Ja, jeg er jo i nærheden og kan hjælpe.B: Nej, jeg må fortsætte med hvad jeg laver. Ilkaldet var jo ikke adresseret til mig, men til Lyngby Radio.


  Nu skal du udskrive din prøve. Sammenlign resultatet med facitlisten ude i menuen til venstre.