Prøve - lektion 2


  Opgave nr. 1

  Må du foretage et opkald uden identifikation?

  A: JaB: NejC: Findes der ikke regler om.


  Opgave nr. 2

  Du har forgæves kaldt andet skib på kanal 16. Hvornår må du kalde igen?

  A: Efter 1 minutB: Efter 3 min.C: Efter 5 min.


  Opgave nr. 3

  Du ligger i Hanstholm Havn og vil kontakte Lyngby Radio med din VHF for at få en vejrudsigt.. På hvilken kanal skal du kalde Lyngby Radio?

  A: Kanal 66B: Kanal 1C: Kanal 16


  Opgave nr. 4

  På hvilken kanal vil du kalde havnetjenesten?

  A: Kanal 6B: Kanal 12C: Kanal 16


  Opgave nr. 5

  Lyngby Radio vil i forbindelse med dig. Hvilken kanal bliver du kaldt på?

  A: InterskibskanalB: Laveste arbejdskanalC: Kanal 16


  Opgave nr. 6

  Hvad er en "Trafikliste"?

  A: En liste der fra visse lande udsendes vedr. ventende trafik til skibeB: En trafikmelding over store skibe i området


  Opgave nr. 7

  Hvornår udsender Rogaland Radio i Norge trafiklister?

  A: Efter behovB: Kl. 02.33 - 06.33 - 10.33 osv. UTC tidC: Kl. 01.05 - 03.05 - 05.05 osv. UTC tid


  Opgave nr. 8

  Hvem har den endelige afgørelse for valg af arbejdskanal 2 skibe imellem?

  A: Den kaldendeB: Den kaldteC: Findes der ingen regler om


  Opgave nr. 9

  Kan Lyngby Radio aflytte Interskibskanaler?

  A: NejB: Ja.


  Opgave nr. 10

  Skibsnavnet SACHA skal navnebogstaveres som følgende:

  A: Sierra Alfa Charlie Hotel AlaskaB: Sierra Alfa Charlie Honolulu AlfaC: Siesta Alfa Charlie Hotel AlfaD: Sierra Alfa Charlie Hotel Alfa


  Opgave nr. 11

  Kan man i udlandet bestille en samtale til land fra sin båd (VHF)?

  A: JaB: Nej


  Opgave nr. 12

  Hvad hedder den danske AAIC kode?

  A: DK 01B: AC 08


  Opgave nr. 13

  Hvad hedder modulationsbetegnelsen i VHF båndet?

  A: G4JB: F3E


  Opgave nr. 14

  I hvilken valuta beregnes en udenlandsk samtale?

  A: SDR (Special Drawing Rights)B: Euro


  Opgave nr. 15

  Kan du rejse erstatningskrav over for Lyngby Radio for en mistet samtale?

  A: JaB: Ja, men kun hvis den er af stor vigtighedC: Nej, der kan ikke rejses krav om erstatning


  Opgave nr. 16

  Hvilken funktion bruges til at dæmpe lyset i din VHF?

  A: VolumeB: DimmerC: Squelch


  Opgave nr. 17

  Hvad regulerer man med Volume knappen?

  A: LysetB: Begrænser støjC: Lydstyrken


  Opgave nr. 18

  Med hvilken funktion udelukker du generende støj?

  A: SquelchB: VolumeC: Dual Watch


  Opgave nr. 19

  Et DSC anlæg er udstyret med en “DISTRESS“ knap. Hvad er funktionen for denne knap?

  A: Udsender nødalarmB: Kan afbryde radioenC: Bruges til indkodning af position.


  Opgave nr. 20

  Hvilken kanal benytter det Digitale Selektive Kaldesystem DSC?

  A: 88B: 72C: 64D: 70


  Opgave nr. 21

  Hvad står ”MMSI “ for?

  A: Most Maritime Safety SystemB: Maritime Military Safety InformationC: Maritime Mobile Service Identity


  Opgave nr. 22

  Du udsender et nødkald på dit DSC udstyr. Indeholder dette nødkald dit MMSI nr?

  A: Ja, men det skal indtastes sammen med afsendelse af alarmB: Ja, altidC: Nej.


  Opgave nr. 23

  Kan du udsende din position i forbindelse med alarm via DSC?

  A: NejB: Ja, hvis den indkodes før afsendelse af alarmC: Ja, men kun hvis skibets DSC udstyr er forbundet med en GPS


  Opgave nr. 24

  Kan du udsende information om nødsituationens art i forbindelse med alarm via DSC?

  A: NejB: Ja, det sker automatiskC: Ja, hvis informationen indkodes inden afsendelse af alarm


  Opgave nr. 25

  Du udsender nødalarm på dit DSC udstyr. Indeholder denne alarm altid automatisk din position?

  A: Ja, altid.B: Nej, kun hvis den i forvejen er indkodet


  Opgave nr. 26

  Du befinder dig på et skib hvis DSC anlæg er forbundet med skibets navigationsudstyr. Der opstår en nødsituation, og du aktiverer DSC anlæggets alarmknap(per). Hvilke informationer indeholder din nødalarm?

  A: At jeg er i nød - skibets MMSI nr. - Position og tidB: At jeg er i nød - skibets kaldesignal - antal ombordværende - position og tidC: At jeg er i nød - skibets navn og kaldesignal - nødsituationens art - position og tid.


  Opgave nr. 27

  Kan man med sit DSC udstyr vælge at kalde “ alle stationer” ?

  A: NejB: JaC: Ja, men det skal ske på kanal 16


  Opgave nr. 28

  Du hører følgende på din VHF: Mayday Mayday Mayday - her er Hanne Hanne Hanne XPD 2543.
  Mayday - Hanne - XPD 2543. Mit skib synker - vi er 3 personer om bord - vi forlader vores skib og går i flåden. Er denne Mayday korrekt?

  A: Nej, der mangler adressering til alle stsationer.B: Ja, dette er en korrekt Mayday.C: Nej, der mangler position.


  Opgave nr. 29

  Hvad bruges som ID i forbindelse med DSC?

  A: SkibsnavnB: KaldesignalC: MMSI nr.


  Opgave nr. 30

  Skal man manuelt sørge for at sætte sit DSC udstyr til at aflytte kanal 70?

  A: JaB: Nej, det sker automatisk når man aktiverer DSC funktionen.


  Opgave nr. 31

  Kan man med sit DSC udstyr vælge at kalde et andet skib selektivt på DSC kanal 70 hvis man kender skibets navn og kaldesignal?

  A: NejB: Ja


  Opgave nr. 32

  Du har aktiveret DW knappen på din VHF radio (dual watch). Hvad indebærer dette?

  A: Du kan aflytte 2 kanaler samtidig efter eget valgB: Du kan aflytte 2 kanaler samtidig, hvoraf den ene altid er kanal 16C: Du kan både sende og modtage samtidig (duplex tale)


  Opgave nr. 33

  Hvad er den mest almindelige taleform i VHF båndet?

  A: DuplexB: SimplexC: Semi Duplex


  Nu skal du udskrive din prøve. Sammenlign resultatet med facitlisten ude i menuen til venstre.