Prøve - lektion 1

  HUSK NAVN OG MAILADRESSE!  Opgave nr. 1

  Har en mobiltelefon 100 % dækning i Danske farvande?

  A: JaB: Nej


  Opgave nr. 2

  Har en VHF 100 % dækning i Danske farvande?

  A: JaB: Nej


  Opgave nr. 3

  Kan man komme i kontakt med andre skibe i området uden først at kontakte Lyngby Radio?

  A: JaB: Nej


  Opgave nr. 4

  Hvor skal skibets VHF antenne placeres?

  A : I umiddelbar nærhed af radioenB : Så højt og så frit som muligt for at øge rækkeviddenC : Det er helt underordnet hvor den er placeret


  Opgave nr. 5

  Hvor længe gælder din tavshedspligt?

  A : Resten af åretB : Hele livetC : Til du ikke længere har VHF radio


  Opgave nr. 6

  Hvordan straffes overtrædelse af tavshedspligten?

  A : Med bødeB : Med fængselC : Dit VHF certifikat tilbagekaldes


  Opgave nr. 7

  Hvordan udbredes radiobølger i VHF båndet?

  A :VHF radiobølger følger jordens krumningB :VHF radiobølger reflekteres af de ioniserede luftlagC :VHF radiobølger udbredes efter rette linier


  Opgave nr. 8

  Hvor mange svingninger pr. sekund har 1 KHz?

  A : 100B : 1.000C : 10.000


  Opgave nr. 9

  Hvis du som lystbåd bliver kaldt af en anden lystbåd, hvilken kanal bør I så fortrinsvis vælge?

  A : Kn. 6B : Kn. 1 LC : Kn. 9


  Opgave nr. 10

  Må man som lystbåd anvende kanalerne F1 - F2 - F3?

  A : NejB : JaC : Hvis de har et stort behov


  Opgave nr. 11

  Hvilken kanal anvender havnetjenesten?

  A : Kanal 6B : Kanal 12C : Kanal 70


  Opgave nr. 12

  Hvor lang er rækkevidden i VHF båndet under normale forhold?

  A : 80 - 100 km.B : 50 - 60 km.C : 120 - 150 km.


  Opgave nr. 13

  Vælg den rigtige interskibskanal.

  A : Kanal 6B : Kanal 23C : Kanal 66


  Opgave nr. 14

  Må du føre en Interskibssamtale med et skib i havn?

  A : JaB : Nej


  Opgave nr. 15

  Hvilken VHF arbejdskanal benyttes af Malmø Radio / Barsebäch i Sverige?

  A : 27B : 12C : 26


  Opgave nr. 16

  Er Cospass - Sarsat globalt dækkende?

  A : JaB : Nej


  Opgave nr. 17

  I hvilket havområde er Inmarsat et krav for GMDSS skibe?

  A : A3B : A2C : A1


  Opgave nr. 18

  Hvem varetager afholdelse af SRC prøver, samt udstedelse af certifikater og kaldesignalbeviser?

  A : TelestyrelsenB : TDCC : Søfartsstyrelsen


  Opgave nr. 19

  Hvilket havområde befinder Danmark sig i?

  A : A 1B : A 2C : A 3D : A 4


  Opgave nr. 20

  Kan man modtage informationer på en Epirb?

  A : JaB : Nej


  Opgave nr. 21

  Hvor længe skal batteriet i en EPIRB kunne fungere efter aktivering?

  A: 8 timerB: 96 timerC: 48 timer


  Opgave nr. 22

  Hvilken betegnelse kan man bruge om en AIS SART

  A : Det er en radarSART der samtidig sender AIS data.B : Det er en EPIRB kombineret med en SARTC : Det er en VHF nødsendert der er kombineret med en GPS.


  Opgave nr. 23

  Hvad gælder generelt for batteriet i såvel en Epirb som en Sart?

  A : At det konstant holdes opladet ved hjælp af indbyggede solcellerB : At udstyret skal være mærket med batteriets udløbsdato, samt at batteriskift skal foretages af en autoriseret teknikerC : At batteriet er genopladeligt, og derfor altid skal være forbundet med bådens batteri.


  Opgave nr. 24

  Hvordan lokaliseres en EPIRB under COSPASS SARSAT?

  A : Den kan ikke lokaliseresB : Med en 3 cm. radarC : Ved hjælp af DOPPLER - EFFEKTEN


  Opgave nr. 25

  Hvad aktiverer en SART?

  A : 3 cm radarB : 5 cm. radarC : 10 cm. radar


  Opgave nr. 26

  Hvad er en SART?

  A : En 3 cm. radarB : En radartransponderC : En særlig mobiltelefon med lang rækkevidde via sattelit


  Opgave nr. 27

  I hvilken forbindelse taler man om at jorden er opdelt i NavAreas?

  A : InmarsatB : Cospass SarsatC : Navtex


  Opgave nr. 28

  Hvad er klokken Dansk sommertid når den er 10.00 UTC TID?

  A : 11.00B : 08.00C : 09.00D : 12.00


  Opgave nr. 29

  Hvad skal du foretage dig, hvis du sælger din båd med en VHF radio installeret?

  A : Jeg skal nedlægge mig som radiostation, og oplyse Søfartsstyrelsen om navn og adresse på den nye ejerB : Jeg skal intet foretage migC : Jeg skal sige til den nye ejer, at han skal have et kaldesignalbevis og et certifikat


  Opgave nr. 30

  Hvor skal en EPIRB være placeret i et fritidsfartøj?

  A : I en float free holder over dækB : Det må man selv bestemme, da det ikke er et erhvervsfartøj under GMDSS


  Opgave nr. 31

  Kan det geostationære satellitsystem Geosar under CospassSarsat positionsbestemme en sender?

  A : Ja, ved hjælp af Doppler effektenB : Nej, kan ikke positionsbestemme men kan videregive alarm til jordstation. (LUT)


  Opgave nr. 32

  Hvilke informationer kan ikke fravælges i Navtex?

  A: A/Navigationsadvarsler B/ Meteorologiske advarsler C/ IsmeldingerB: A/Navigationsadvarsler B/Meterorologiske advarsler D/Eftersøgnings- & rednigsinformationer L/ Supplerende advarslerC: C/ Ismeldinger I/Omegameddelelser J/Satnavmeddelelser


  Opgave nr. 33

  Hvilken frekvens anvender den Internationale Navtextjeneste?

  A: Kanal 16B: Kanal 70C: 518 KHzD: 490 KHz.


  Opgave nr. 34

  Hvilket sprog anvendes i den Internationale Navtextjeneste?

  A: FranskB: EngelskC: Det pågældende lands sprog hvor senderen hører hjemme.


  Opgave nr. 35

  Hvad tid udsender Lyngby Radio sikkerhedsmeldinger?

  A: 01.05 – 03.05 – 05.05 – 07.05 osv. UTC tidB: 00.55 – 03.55 – 06.55 – osv. UTC tidC: 01.33 – 05.33 09.33 – 13.33 – 17.33 – 21.33 UTC tid


  Opgave nr. 36

  Udsender en AIS SART sin nøjagtige position

  A: Ja, den har altid en GPS indbyggetB: En AIS SART kan ikke sende positionC: En AIS SART kan kun pejlesD: Der findes ikke AIS SARTs


  Opgave nr. 37

  Hvilken frekvens anvender en 3 cm. radarbølge for aktivering af en SART?

  A: 406 mHzB: Kanal 16C: 121,5 mHzD: 9 GHz


  Opgave nr. 38

  Hvad står GMDSS for?

  A: Global Maritime Distress and Safety SystemB: Global Maritime Digital Security SystemC: Global Marine Distress and Safety System


  Opgave nr. 39

  Hvad står SOLAS for?

  A: Security ON Lifeboats At SeaB: Safety Of Life At SeaC: Safety Onboard for Living At Sea


  Opgave nr. 40

  Hvad er Lyngby Radio`s MMSI nr.?

  A: 219 652 000B: 002 191 000C: 002 570 300


  Har du husket at angive navn og mailadresse!